на Интелигентна фабрика - Awiner Biotech Co., Ltd.

производи

Интелигентна обработка

Работилница за комерцијални стандарди која интегрира безбедност, заштита на животната средина, интелигенција, интеграција и систем, специјално создадена за претпријатија за агрохемиска подготовка

Интелигентно пакување

Целосно автоматско пакување на течности како што се емулгативни концентрати и ѓубрива растворливи во вода.Целата линија усвојува двослојна структура...

Интелигентно складирање

Користење на тродимензионални лавици и наложувачи и друга опрема за да се натера сложувачот да оди во хоризонтални и вертикални насоки во лентите помеѓу тродимензионалните лавици

Интелигентна фабричка EPCM услуга

Комбинирањето на напредните практики во сродните индустрии дома и во странство и нашето практично искуство во индустријата ни кажува, моделот EPCM е релативно...