производи

Интелигентна обработка

Комерцијална стандардна работилница која ги интегрира безбедноста, заштитата на животната средина, интелигенцијата, интеграцијата и системот, специјално креирана за претпријатија за агрохемиска подготовка

Интелигентно пакување

Целосно автоматско пакување на течности како што се концентрати на емулгирање и ѓубрива растворливи во вода. Целата линија усвојува двослојна структура ...

Интелигентно складирање

Користење на тродимензионални лавици и сложувачи и друга опрема за да го натерате стекерот да оди во хоризонтални и вертикални насоки во лентите помеѓу тродимензионалните лавици

Интелигентна фабричка услуга EPCM

Комбинирање на напредни практики во сродни индустрии дома и во странство и нашето практично искуство во индустријата ни кажува, моделот EPCM е релативно ...